ใบรับรอง

certification1

องค์กรที่ดำเนินการเฉพาะบุคคลขั้นสูง

certification2

บริษัท เครื่องกระตุ้นหัวใจระดับเมือง

certification3

องค์กรขั้นสูงของสหภาพแรงงาน

certification4

จังหวัดไฮเทค & ใหม่. องค์กร

certification5

องค์กรฟีดขั้นสูง

certification6

องค์กรที่น่าเชื่อถือ